Accountancy

Samenstellen jaarrekening 

De jaarrekening is uw financiële visitekaartje. Het levert de financiële verantwoording van uw onderneming. De jaarrekening biedt belangrijke informatie voor onder meer uw bank en de belastingdienst. Het samenstellen van de jaarrekening vraagt daarom de nodige deskundigheid.
DTG Accountants & adviseurs heeft die deskundigheid. En maakt daarbij gebruik van de meest efficiënte administratievoering en rapportgenerator.

Administratieve diensten 

U als ondernemer wilt tijdig anticiperen op de ontwikkelingen in uw omgeving. Betrouwbare managementinformatie is onontbeerlijk. De basis hiervoor vormt een adequaat ingerichte administratie.

DTG kan voor u de (volledige) administratie en periodieke aangifte omzetbelasting verzorgen.

Desgewenst kunnen wij ook de loonadministratie voor u verzorgen.

DTG begeleidt u bij het inrichten van uw administratie, het ontwerpen van een adequaat management-informatiesysteem en het verzorgen van de periodieke rapportages. Voor het verzorgen van periodieke rapportages hebben wij een rapportagetool ontwikkeld welke in uw organisatie kan worden geïmplementeerd.

DTG Accountants & adviseurs wil graag uw business coach zijn. Om samen met u alert te zijn op groeimogelijkheden, mogelijkheden om resultaten te verbeteren en de continuïteit van uw bedrijf te borgen.

Doordat wij met behulp van onze administratieve dienstverlening tijdig informatie over uw organisatie verzamelen, kunnen wij u snel en proactief te adviseren. U kunt daarbij denken aan mogelijkheden voor rendementsverbetering, aan investeringsvraagstukken, aan financieringsaanvragen, aan dividendpolitiek, aan bedrijfsopvolging en herstructurering.