Fiscaliteit

Naast adviseren over uw bedrijfsvoering heeft de fiscaliteit onze volle aandacht. De accountants en fiscalisten van DTG beschikken over een brede deskundigheid waaronder fiscaal inzicht.

Hierdoor zijn wij in staat op efficiënte wijze uw belastingaangiften voor onder meer de inkomsten- en vennootschapsbelasting te verzorgen.

Verder kunnen wij u van dienst zijn met uiteenlopende adviezen op fiscaal (juridisch) terrein, bijvoorbeeld over:

  • (her)structurering van uw activiteiten en vennootschappen;
  • inkomensplanning (richting pensioen);
  • fiscaal optimaliseren privépositie in relatie tot positie onderneming;
  • auto van de zaak of privé;
  • hypotheek eigen woning extern gefinancierd of niet.