Jaarrekeningcontrole

DTG Audit & Assurance houdt zich bezig met de wettelijk verplichte cq vrijwillige controle en certificering van uw financiële verantwoording, veelal de jaarrekening. Wij hechten daarbij grote waarde aan kwaliteit, integriteit en onafhankelijkheid. DTG Audit & Assurance beschikt over de vergunning om wettelijke controleopdracht te mogen uitvoeren (WTA-vergunning).

Hoewel controle van de jaarrekening veelal wordt gezien als een noodzakelijk kwaad, levert het voor u toegevoegde waarde. Immers, controle geeft u tevens informatie over uw prestaties en de mate van risicobeheersing. DTG Audit & Assurance beschouwt de natuurlijke adviesfunctie als de belangrijkste meerwaarde voor u als ondernemer. Daarom vinden wij periodiek overleg met u over het reilen en zeilen van uw onderneming , maar ook over uw wensen en verwachtingen van ons, van groot belang.

Naast jaarrekeningcontroles kunnen ook andere (financiële) verantwoordingen door ons gecertificeerd worden. Hierbij valt te denken aan onder andere:

  • Controle van subsidie verantwoording
  • Beoordeling van jaarrekening uitmondend in een beoordelingsverklaring
  • Controle opgave verzekerd belang
  • Inleenverklaringen
  • NOW controle

Voor meer informatie of een vrijblijvende gesprek, kunt u rechtstreeks contact opnemen met:

Erik Duys RA 06-16036124 erikduys@dtgaccountants.nl
Fred Oud RA 06-27298907 fredoud@dtgaccountants.nl
Hans Blom RA 06-51834750
Mark Duys AA 06-81264516 markduys@dtgaccountants.nl

 

Klokkenluidersregeling Disclaimer Privacy Verklaring