Jaarrekeningcontrole

De accountancymarkt is volop in beweging. Door verscherpte regelgeving ingegeven door onregelmatigheden bij (grote) bedrijven en instellingen moeten ook accountants voldoen aan strakkere normen.

Deze aanscherping geldt vooral voor wettelijke controleopdrachten en heeft geleid tot uitgebreidere werkzaamheden.

DTG Audit & Assurance is een accountantsorganisatie die
in staat is om op een pragmatische wijze voor
uw onderneming deze werkzaamheden te verrichten.

De vier voor onze organisatie werkzame registeraccountants vormen hiervoor de solide basis. Zij beschikken over een ruime ervaring en hebben kennis van de verschillende sectoren.
Naast het voldoen aan de formele vereisten is het voor ons belangrijk om toegevoegde waarde te leveren aan u als cliënt.

De accountancywerkzaamheden ten behoeve van de controleverklaringen bij de jaarrekening moeten in onze filosofie een toegevoegde waarde hebben voor u als opdrachtgever. Vanuit deze invalshoek resulteren onze werkzaamheden in praktische aanbevelingen, (accountantsverslag), bijvoorbeeld ten aanzien van de informatievoorziening en de bedrijfsvoering.

Wat bieden wij?

U krijgt een meedenkende proactieve accountant die inspeelt op actuele (markt)ontwikkelingen en kennis heeft van die markt; een accountant die een bijdrage kan leveren aan de verdere groei en beheersing van uw organisatie.

DTG beschikt over korte lijnen. Hierdoor zijn wij in staat open te communiceren en doortastend te handelen.

DTG heeft relatief weinig overhead en biedt daardoor diensten met een gunstige prijs-kwaliteitsverhouding aan.

En, voor u misschien wel het meest belangrijk: onze eindverantwoordelijke accountants zijn direct betrokken bij de opdracht en voor u bereikbaar.

Wij komen graag bij u langs voor een kennismakingsgesprek!